English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠١ فروردين ١٤٠٢
-->
 • معرفی بانك خون مركز آموزشی درمانی امام خمينی (ره) اروميه

  بانک خون بیمارستان امام خمینی (ره) خون اهدایی و فراورده های حاصله را بصورت آماده از سازمان انتقال خون دریافت و در شرایط مناسبی نگهداری می نماید تا در موقع لزوم در اختیار بیماران این مرکز درمانی قرار گیرد.در این واحد آزمایش تعیین گروه خونی و نیز کراس مچ به منظور تعیین سازگاری بین دهنده و گیرنده خون (بویژه از نظر آنتی بادی) صورت می گیرد.برای نگهداری Pack Cell (خون دریافتی از سازمان انتقال خون که فراورده هایی از آن جدا شده است) از یخچالی با دمای حدود 2-4 درجه سانتی گراد استفاده می گردد.پلاکت های جدا شده در انکوباتور شیکرداری در دمای 22 درجه سانتی گراد، کرایو و FFP یا همان پلاسمای تازه تهیه شده از خون اهدایی بصورت منجمد و در فریزر نگهداری می شوند.این بخش توسط 3 نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی و با مدیریت سرکار خانم قمری اداره می گردد.

  بانک خون :بانک خون مخزنی است که در آن انواع گوناگون خون را پس‌انداز کرده‌اند تا هرگاه بیماری به خون نیاز پیدا کرد، بی‌درنگ از آن برگیرند. در بسیاری از بیمارستان‌ها بانک خون وجود دارد. افراد تندرست همواره خون خود را در اختیار این بانک قرار می‌دهند تا پس‌اندازهای مصرف شده دایما جایگزین شود. معمولا خون را در دمای پایین نگهداری میکنند و برای جلوگیری از انعقاد خون کامل به آن سیترات می افزایند تا یون کلسیم جذب شود.

  بخش ها و عملكردهاي گوناگون يك بانك خون :
  - آماده سازی و ذخیره فراورده - جدا سازي و تجزيه خون كامل به گلبول قرمز متراكم، پلاسما، پلاكت و كرايوپرسيپيتيت - ذخيره فرآورده در دماي مناسب
  اقدامات آفرزيس فراوری خون اهدا کننده

  خون اهداكننده از نظر موارد زير آزمايش مي شود :

   Rh و ABO  - غربالگري آنتي بادي - تست سرولوژيك سيفليس - ALT - غربال گری ویروس های قابل انتقال از راه ترانسفورماسیون - آزمایشگاه اصلی

  نمونه هاي خون بيمار از نظر موارد زير آزمايش مي شوند:

   Rh و ABO -  غربالگری آنتي بادي - كراس مچ - DAT - ارزيابي قبل از تولد - ارزيابي بعد از زايمان - مطالعات خون بندناف - ارسال فرآورده ها - آزمایشگاه رفرانس
  حل مشکلاتی نظیر :
  - اختلافات موجود از نظر ABO و Rh - دات مثبت - اتوآنتي بادي هاي گرم - شناسايي آنتي بادي -اتوآنتي بادي هاي سرد واكنشهاي انتقال خون

  دستگاه های مورد نیاز بانک خون

  - یخچال بانک خون
  اولين موضوع در نگهــداري گلبول قرمز يخچال مربوطه ميباشــد. داشتن يخچال بانك خون مناســب (كه خوشــبختانه در كشــور نيز توليــد ميشــود) از مهم ترين مســائل يــك بانك خــون ميباشــد.
  - فریزرهای بانک خون
  اين فريزرها جهت نگهداري پلاسماي منجمــد (FFP) و كرايــو (CPP) بوده و فريزري اســت كه دماي منفی ۲۰ درجه سانتی گراد و يا سردتر را تاميــن ميكنــد و داراي پانل مجهز به سيســتم رايانه اي قابل اتصال به كامپيوترميباشــد. همچنيــن مجهز بــه صفحه اي براي مشاهده ي سريع است.اگرچــه اســتفاده از فريزرهاي خانگي جديــد كــه داراي ترمومتــر ديجيتــال و سيســتم آلارم ميباشــند در اكثر بانك خونها رايج است، به شرط اين كه دماي فريزر روي يك نمودار به صورت دستي و روزانه چهار بار ثبت شود.
  - شيكر انكوباتور پلاكت
  نگهــداري پلاكــت در دمــاي ۲2 درجه سانتی گراد تــا ۲۵ درجه سانتی گراد در يــك انكوباتــور مخصوص انجام ميشــود كه بايد داراي شرايط زير باشد:
  دارای سيســتم ثبت و ضبط دما باشد. دارای سيستم خنك كننده براي مواقع هواي گرم باشد .داراي سيســتم گرم كننــده برای هوای فصول سرد سال باشد.داراي فن به منظــور يكنواخت كردن دماي داخل انكوباتور باشد.مجهــز به سيســتم آلارم باشــد تا در صورتــي كه دمــا از حد تعريف شــده ي مجاز خارج شد، پرسنل را مطلع كند.دارای سیستم حرکت چرخشی باشد.
  تهيه و گردآوری مطلب : واحد روابط عمومي -منبع:مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون و ویکی پدیا