English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠١ فروردين ١٤٠٢
-->
 • اعضاء كميته :

  رئيس بيمارستان

  سه تا پنج نفر متخصص از بيمارستان

  داروساز مسئول داروخانه

  مدير بيمارستان

  نماينده مدير بيمارستان در تجهيزات

  رئيس آزمايشگاه و نماينده از آزمايشگاه در رابطه با انتقال خون

  مسئول تداركات

  سرپرستار بخش ها برحسب ضرورت

  يك نفر متخصص داخلي ترجيحا گرايش غدد

  سرپرست امور تغذيه

  كارشناس بهداشت محيط

  نماينده مطلع و تام الاختيار دفتر پرستاري

  كارشناس كميته

  مسئول دفتر تعالي

  دبیر کمیته : مسئول واحد بهبود کیفیت (دفتر تعالی ) بیمارستان

  شرح وظایف کمیته :

  ·        تدوین فرمولاری بیمارستانی

  ·        تدوین فهرستی از داروهای خود به خود متوقف شونده، داروهایی که پس از مدت زمان معینی دیگر نباید ادامه یابند و باید به پزشک معالج اطلاع داده شود.

  ·        تدوین خط مشی های مصرف صحیح داروهای مهم و شایع ( انتی بیوتیک ها)

  ·        تنظیم ، پایش و ارزشیابی خط مشی بیمارستانی در استفاده صحیح از داروها

  ·        تدوین خط مشی ها و روش هایی برای کاهش اشتباهات تجویز داروها و عوارض جانبی ناخواسته

  ·        تدوین لیست داروهای ضروری که باید در داروخانه یا هر یک از بخش های بیمارستان موجود باشد

  ·        تهیه فهرستی از داروهای بی خطر یا داروهای با احتمال خطر بالا

  ·        تهیه فرآیندهای برای تعیین، تصویب و تهیه داروهای که جزو فرمولای بیمارستانی نیستند

  ·        ترویج شیوه های علمی درمان و دارو در سطح بیمارستان

  ·        پیش بینی و نظارت بر نحوه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی نظارت بر نحوه استفاده از وسائل، نگهداری و تعمیر تجهیزات پزشکی

  ·        آموزش نحوه کاربرد و استفاده صحیح و ایمنی و نگهداری تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

  ·        بررسی و مطالعه در مورد میزان نیاز به انواع مواد غذایی ( اعم از غذاهای رژیمی و سایر غذاها) از نظر کمی و کیفی ، در سطح بیمارستان

  ·        تهیه برنامه منجسم برای تهیه مواد اولیه غذایی یا غذاهای آماده از منابع استاندارد و با تخمین کیفیت، در چارچوپ بودجه و سایر مقررات بیمارستان، نظارت بر حمل بهداشتی مواد غذایی و نگهداری این مواد به شیوه های بهداشتی در محلها و درجه حرارت مطمئن

  ·        نظارت مستمر بر نحوه تهیه، آماده سازی ، طبخ نگهداری ، انتقال و توزیع و پذیرایی موا غذایی در بیمارستان

  ·        اعمال برنامه های کنترل کیفی غذا

  ·        کمک به تهیه برنامه غذایی روزانه بیماران، بویژه بیماران مصرف کننده غذاهای رژیمی ، به صورتی که کالری روزانه مورد نیاز به بهترین وجه تامین گردد. اعمال تنوع غذایی بر حسب فصول سال

  ·        نظارت بر تهیه و استفاده صحیح و به جا از مواد و پودرهای Enteral Feeding و سرمهای مورد نیاز جهت تغذیه وریدی ، به منظور استفاده در بیمارانی که امکان استفاده از تغذیه عادی ندارند

  ·        ارزیابی رضایت بیماران از کیفیت غذا

  ·        آموزش کارکنان بخش تغذیه به منظور مراعات موازین بهداشت فردی ، بهداشت محیط، مقررات غذائی و دستورالعمل بهداشت کار در آشپزخانه و سایر اماکن بیمارستان

  ·        نظارت بر تعویض به موقع و سال پخت، ظروف مستعمل و غیر بهداشتی

  ·        پیشنهاد در جهت تهیه غذای سالم برای پرسنل

  ·        تهیه و کنترل شناسنامه بهداشتی مشتمل بر گواهی صحیت مزاج و عدم ابتلا  به بیماریهای واگیردار و مسری، برای کلیه مامورین امور تغذیه بیمارستان و انجام ادواری آزمایشات ضروری برای تایید سلامت ایشان

  ·        تهیه گزارش سالیانه از وضعیت امور تغذیه در بیمارستان

  توالی برگزاری کمیته:

  حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد.

  توضیح : این کمیته جایگزین کمیته دارو، درمان و تجیهزات و کمیته تغذیه و رژیم های درمانی در ضوابط فعلی ارزشیابی می گردد.