English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠١ فروردين ١٤٠٢
-->
 • کمیته بهداشت محیط:

  اعضاء كميته :

  رياست بيمارستان

  مدير بيمارستان

  معاون آموزشي

  يك نفر از پزشكان متخصص داخلي يا عفوني بيمارستان

  مدير خدمات پرستاري

  رئيس حسابداري

  مسئول دفتر فني و حفاظت فني

  مسئول دفتر تعالي

  كارشناس بهداشت محيط

  كارشناس تجهيزات پزشكي

  كارشناس كنترل عفونت

  مسئول خدمات

  سرپرست خدمات اداري بيمارستان

  مسئول واحد حراست

  كارشناس كميته

  دبیر کمیته : کارشناس بهداشت محیط

  شرح وظایف کمیته :

  ·        اجرای استانداردهای ایمنی، آتش نشانی و بهداشت حرفه ای در اعتبار بخشی

  ·        تدوین برنامه آموزشی کارکنان در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای

  ·        تصویب واجرایی نمودن مداخلات مناسب جهت رفع مشکلات شناسایی شده

  ·        اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار در بیمارستان

  ·        نظارت بر بهداشت پرتوها در بیمارستان

  ·        تهیه و تنظیم شناسنامه شغلی و انجام معاینات سلامت شغلی

  ·        تصویب و اجرایی نمودن مداخلات مناسب جهت کاهش عوامل زیان آور محیط کار

  ·        تصویب واجرایی نمودن دستورالعمل های اجرایی حفاظتی در بیمارستان

  ·        اجرای دستورالعمل های بهداشتی محیط در اعتبار بخشی

  ·        نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان

  ·        نظارت بر بهداشت فردی و نظافت کارکنان

  ·        نظارت بر نحوه جداسازی و رفع بهداشتی زباله ها

  ·        آموزش بهداشت و آموزش نحوه بهداشتی زباله ها به پرستاران و پرسنل و کارکنان

  ·        انجام واکسیناسیون ضروری برای کلیه پرسنل

  ·        نظارات بر اجرای دقیق مقررات  مربوط به نگهداری، شستشو، ذخیره سازی و توزیع صحیح و بهداشتی پارچه، ملحفه، البسه، گان، شان و ...............

  ·        نظارت بر تفکیک اشیاء پارچه ای عفونی از غیرعفونی

  ·        نظارت بر نحوه استفاده صحیح و به مقدار مجاز از مواد ضد عفونی کننده و شوینده توسط پرسنل مربوطه و ارائه آموزشهای لازم به ایشان

  توالی برگزاری کمیته :

   

  حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد.