English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠١ فروردين ١٤٠٢
-->
 • کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی:

  اعضاء كميته :

  مدير بيمارستان

  متخصص عفوني يا متخصص داخلي

  دو نفر رئيس بخش بيمارستان

  سرپرستار بخش داخلي

  سرپرستار بخش جراحي

  رييس يا يك نفر متخصص آزمايشگاه باليني

  كارشناس بهداشت محيط

  نماينده واحد خدمات

  مسئول واحد لاندري

  مسئول تداركات

  كارشناس كنترل عفونت بيمارستاني

  كارشناس كميته

  دبیر کمیته : کارشناس کنترل عفونت ها

  شرح وظایف کمیته :

  ·        اجرای دستورالعمل های کنترل عفونت در اعتبار بخشی

  ·        به روز رسانی و مرور منظم خط مشی ها و روش های کنترل عفونت

  ·        جمع آوری منظم و تحلیل داده های نظام مراقبت عفونت های کسب شده از بیمارستان و اثر بخشی برنامه

  ·        نظارت بر انتقال نتایج اطلاعات عفونت های بیمارستان به مدیران و واحدها

  ·        گزارش عفونت های بیمارستانی به سازمان های مرتبط

  ·        گزارش بیماریهای واگیر و موارد جدید به سازمان های مرتبط

  ·        پایش و کنترل انجام صحیح ضدعفونی محیط های بیمارستانی و روش های صحیح استریلیزاسیون در بیمارستان

  ·        نظارات و پیگیری نحوه مراقبتهای پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی

  توالی برگزاری کمیته :

  حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری گردد.