English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢
-->
 • درباره مرکز

  مراکز مهارت هاي باليني، محيطي ايمن، ساختارمند و شبيه سازي شده را به منظور آموزش مهارت هاي باليني فراهم مي سازند. شرايطي که در اين محيط آموزشي فراهم مي شود، باعث مي شود تا دانشجويان مهارت هاي ارتباطي، شرح حال گيري، معاينه و مهارت هاي پروسيجرال را قبل از استفاده از آنان در شرايط واقعي باليني تمرين نموده و مهارت لازم را کسب نمايند. این آموزشها برای گروههای مختلف آموزشی شامل طب اورژانس، جراحی، زنان، داخلی و ... با کمک تجهیزات کمک آموزشی موجود و مولاژها و مانکن های آموزشی انجام می گیرد. لازم به ذکر است ساعات کاری این مرکز، همه روزه از ساعت 8 الی 14:30 می باشد.

  تاريخچه

  با توجه به اهمیت آموزش مهارت های بالینی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اواسط دهه هفتاد بر آن شد تا برنامه ای برای منسجم کردن این آموزش ها طراحی نماید. به همین منظور از اوایل آذر ماه ۱۳۷۵ با هدف طراحی و اجرای آزمایشی مرکز مهارت های بالینی در چند دانشگاه علوم پزشکی مستقر در شهر تهران، با حضور نمایندگان آنها جلساتی برگزار شد. حاصل این نشست ها به صورت طرحی تدوین گردید و مدت کوتاهی پس از پیشنهاد این طرح، مقدمات اجرای آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران فراهم شد. در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نیز، پس از توجیه و جلب همکاری مسؤولین محترم وقت دانشکده پزشکی در سال 1380، فضایی برای مرکز مهارت هاي باليني در نظر گرفته شد. ابتدا فضای اختصاص داده شده برای این امر در انتهای سالن همکف ساختمان آموزشی بیمارستان امام خمینی(ره) بوده که با توجه به گسترش حوزه عملکرد این مرکز و پاسخگو نبودن فضای فیزیکی موجود، برنامه توسعه مرکز در دستور کار مسئولین محترم دانشگاه قرار گرفت و از اواخر سال 1397 این مرکز به ساختمان جدید مرکز مهارتهای بالینی واقع در ساختمان اورژانس جدید انتقال یافت.

  فضای فیزیکی

  در بدو تشکيل مرکز مهارت هاي باليني، فضايي با مساحت حدود 130 متر مربع در انتهای سالن همکف ساختمان آموزشی بیمارستان امام خمینی(ره)به اين مرکز اختصاص داده شد. اين فضا مشتمل بر يک سالن کنفرانس اصلي با ظرفيت 20 نفر و يک سالن پارتیشن بندی شده در چهار قسمت زنان و زایمان، احیائ قلبی – ریوی، جراحی و نوروسرجری و همچنین اتاق مسئول تعبیه شده بود. از سال 1397 با توجه به درخواستهای زیاد و توسعه ی آموزشهای گروههای پزشکی و پاسخگو نبودن فضای فیزیکی موجود، این مرکز به ساختمان جدید مرکز مهارتهای بالینی، به مساحت مجموعاً 970مترمربع که شامل بخشهای تروما(73مترمربع)، جراحی 1 (65 مترمربع)، جراحی2 (59 مترمربع)، زنان (59 متر مربع)، اتاق عمل (59 متر مربع)، داروسازی بالینی (40 مترمربع)، داخلی و اطفال (48 مترمربع)، بیهوشی و ICU (47 مترمربع)، اتاق کنفرانس(60 مترمربع)، هیئت علمی و کارکنان (40 مترمربع )، اتاق سرور(12 مترمربع)، فضاهای پشتیبانی (76 مترمربع) راهروها (205 مترمریع) می باشد اانتقال یافت و از سال 1397، برنامه های خود را در این ساختمان که برای این منظور بازسازی شده است ارائه می کند.