English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢
-->
  • سیستم توزیع داروئی و داروخانه این مرکز شامل دو داروخانه مرکزی و دارو خانه شبانه روزی تخصصی می باشد.

    که داروخانه مرکزی جهت ارایه خدمات به بیماران بستری و داروخانه تخصصی شبانه روزی برای بیماران سرپائی ارایه سرویس دهی می نمائید. و همچنین داورهای ویژه شیمی درمانی و داروهای تخصصی پیوند کلیه نیز در این  داروخانه تخصصی برای بیماران توزیع می گردد.

     

    داروخانه مرکزی در پشت ساختمان بخش های بستری می باشد .شماره تماس 31988285-044

    داروخانه شبانه روزی و تخصصی درطبقه همکف درمانگاه تخصصی می باشد .شماره تماس 32457275-044