English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢
-->
 •   نام و نام خانوادگی رشته تخصصی
  حوزه تخصصی مرتبه علمی آدرس ایمیل سمت در گروه

  دکتر امیرعباس

  قاسمی

  جراحی 

    مغز و اعصاب دانشیار dr.amirghasemi@ymail.com

  دکتر حمیدرضا حسین پور

  جراحی 

    مغز و اعصاب درمان


  دکتر عطا اله روحی
  جراحی

  مغز و اعصاب
  استادیار

   

  دکتر فریبا پورفرزان جراحی   مغز و اعصاب درمان
   
  دکتر عطااله روحی جراحی   مغز و اعصاب استاديار
   
  دکتر پیمان قلی پور جراحی   مغز و اعصاب استادیار Gholipoorpeyman5892@gmail.com
  شیوا نادری
          کارشناس آموزش