English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠١ فروردين ١٤٠٢
-->
 •   نام و نام خانوادگی رشته تخصصی فلوشیپ حوزه تخصصی مرتبه علمی آدرس ایمیل سمت در گروه
  دکتر آرش موسی الرضایی داخلی اعصاب   داخلی اعصاب استادیار Dr.mosarrezaii@yahoo.com مدير گروه
  دکتر سورنا نظرباغی داخلی اعصاب   داخلی اعصاب استادیار Hamidrezamehryar2010@gmail.com معاون پژوهشي
  دکتر محمدرضا امیری نیک پور داخلی اعصاب   داخلی اعصاب استادیار Reza.nikpor@gmail.com معاون آموزشي-مسئول دستياري-مسئول بخش
  دکتر رضوان نوروززاده داخلی اعصاب   داخلی اعصاب استادیار Rez1_nr@yahoo.com مسئول اكسترني انترني

  دکتر حامد غنی پور داخلی اعصاب   داخلی اعصاب درمان

         خانم شيوا نادری     کارشناس آموزشی