English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢
-->
 • سیستم توزیع دارویی و داروخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

  سیستم توزیع دارویی و داروخانه این مرکز شامل دو داروخانه مرکزی و داروخانه تخصصی و انبار تجهیزات پزشکی مصرفی می باشد که داروخانه تخصصی متعلق به دانشگده داروسازی می باشد. که به صورت شبانه روزی برای بیماران سرویس دهی می نماید . همچنین داروهای شیمی درمانی و داروهای تخصصی پیوند کلیه نیز درمحل داروخانه تخصصی برای بیماران توزیع می گردد .

   

   

  محل فیزیکی داروخانه شبانه روزی و تخصصی : درمانگاه تخصصی -طبقه همکف- تلفن تماس : 32457275-044

  محل فیزیکی داروخانه مرکزی : پشت ساختمان بخشهای بستری - ساختمان جدا- تلفن تماس :31988284-044