English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠١ فروردين ١٤٠٢
-->
 • واحد اسپیرومتری مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

  اسپيرومتر:

  اسپيرومتر دستگاهی است که توسط آن حجمها و ظرفيتهای ريوی اندازه گيری می شود. به برگه ای که دستگاه شاخص ها را روی آن ثبت می کند، اسپيروگرام می گويند.عمل انجام شده توسط دستگاه اسپيرومتر را اسپيرومتری می نامند. اسپيرومتر دستگاهی است که توسط آن حجمها و ظرفيتهای ريوی اندازه گيری می شود. به برگه ای که دستگاه شاخص ها را روی آن ثبت می کند، اسپيروگرام می گويند.

  کاربردهای اسپیرومتری : 

  1- ارزیابی اختلال عملکرد ریوی بر اساس تاریخچه و معاینه فیزیکی و بررسی های پاراکلینیک ( CXR – بررسی گازهای شریانی)

  2- ارزیابی شدت اختلال در بیماران ریوی

  3- بررسی تغییر عملکرد در طی زمان و طی درمانهای انجام شده 

  4- ارزیابی اثرات تماسهای شغلی یا محیطی بر روی عملکرد ریه (دودسیگار – گرد و غبارهای معدنی و صنعتی ) 

  5- تعیین میزان خطر اعمال جراحی بر روی عملکرد ریه 

  6- بررسی میزان اختلال عملکرد ریه و ناتوانی ریه ( توانبخشی– پزشکی قانونی– سربازی و ... ) 

  7- ارزیابی وضعیت تنفسی برای جداسازی بیمار از ونتیلاتور 

  8- مطالعات اپیدومیولوژیکی 

  آمادگیهای لازم : 

  آمادگی خاص جهت انجام تستها لازم نیست حدالامکان یکساعت قبل از تست از استعمال دخانیات خودداری کرده و 6 ساعت قبل از تست ورزش های سنگینی انجام نداده باشد .همکاری بیمار حین تست رل مهمی در انجام صحیح تستها دارد.

  تخلیه خلط و تمیز کردن راههای تنفسی قبل از تست ، کمک در انجام درست و کامل تست ها میباشد .

  اندازه گیری قد و وزن بیمار و داشتن سن بیمار از اطلاعات اولیه برای شروع تست ها میباشد .

  برنامه کاری : همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 7.30 الی 14.30 

   

  تلفن :04431988488

  محل فیزیکی : ساختمان بخشهای بستری – طبقه همکف 

  نحوه نوبت دهی : تلفنی يا حضوری

  پذیرش کلیه بيماران مراجعه كننده به درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی و بيماران بستری بيمارستان امام خمینی (ره)ارومیه كه نياز به تست های ريوی داشته باشندانجام می گیرد.

  جواب دهی درصورت امکان در همان روز يا بين  2 تا 3 روز می باشد .