English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٩
-->
  • تاریخچه :

    پخش پیوند کلیه در تاریخ 1367/02/15 با 6 تخت در بیمارستان طالقانی ارومیه افتتاح گردید و در سال 1375/11/22 به این مرکز انتقال یافت . در سال 1383 به دنبال سفر دکتر پزشکیان وزیر بهداشت و درمان وقت به جمهوری آذربایجان و توافقات میان دو کشور اولین عمل پیوند کلیه در تاریخ 1383/11/02 و دومین عمل پیوند در تاریخ 1383/11/03توسط تیم پزشکی این مرکز در باکو انجام گرفت و از تاریخ 1380/02/27 اعمال پیوند کلیه از بیماران مرگ مغزی آغاز شد و فعالیت رسمی پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی از تاریخ 1383/07/12 می باشد . در حال حاضرنیز بخش پیوند کلیه با13 تخت فعال در طبقه سوم ساختمان بخشهای بستری واقع است .