English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨
-->

 • "UMSU "Urmia Medical Science University

  "IPD "International Patient Department

   مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه مجوز پذیرش بیماران بین الملل را دریافت کرد 

  برابر نتایج ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجانغربی و ممیزی نهایی بعمل آمده این بیمارستان توانست با رعایت فرآیندهای بهبود کیفیت و ارائه خدمات استاندارد به بیماران مجوز پذیرش بیماران بین الملل را کسب نماید. درضمن این مجوز به مدت شش ماه می باشد و تمدید مجوز مزبور تا پایان دوره بکساله مشروط به اصلاح فرآیندها طبق استانداردهای بهبود کیفیت می باشد.

  (IPD(International Patient Department به معنی دپارتمان بیماران بین الملل می باشد و به مسافرت افراد از محل دائم زندگی خود جهت حفظ، بهبود یا حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیش از 24 ساعت و کمتر از یک سال گردشگری سلامت می‌گویند. بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امام  خمینی (ره) ارومیه یکی از بزرگترین مراکز آموزشی و درمانی در غرب کشور است که در حوزه گردشگری سلامت موثر و پرقدرت ظاهر شده است. کیفیت بالا و بی‌نظیرِ خدمات پزشکی ارائه شده در این بیمارستان به همراه قیمت تمام شده‌ی مناسب، دو عامل اساسی در جذب بیماران خارجی بوده است. راهکاری که در سایر کشورهای موفق در زمینه گردشگری سلامت اندیشیده شده است، ایجاد و راه اندازی دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل (IPD) در بیمارستان است که به عنوان یک راهکار مناسب در سطح بین المللی مورد پذیرش و تایید قرار گرفته است.

   در واقع (IPD (International Patient Department ارتباط بیمارستان با بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت درمان و مراجعت به وطن و دریافت مراقبت‌های پس از عمل را فراهم می سازد. کمیته اجرایی 6 نفره IPD وظیفه سیاستگزاری و تدوین اهداف بیمارستان در زمینه درمان بیماران بین الملل را بر عهده دارد.

  هماهنگی با پذیرش جهت بستری بیمار، هماهنگی با پزشک IPD جهت ویزیت اول و تعیین پزشک پذیرش دهنده، هماهنگی با واحد ترخیص جهت برآورد هزینه درمان، هماهنگی با شرکت تسهیلگر، هماهنگی با واحد تکریم جهت چگونگی استقبال از بیمار و همراهیان وی ، هماهنگی با گروه تسهیلگر جهت پیگیری بیماران و نیز ارائه بهتر خدمات غیر پزشکی از جمله وظایف کارشناسانِ واحد IPD است.مسئول پیگیری کلیه خدمات درمانی مرتبط با بیمار بستری شده از طریق دپارتمان بیماران بین‌الملل به عهده‌ی پزشک IPD است. جهت ارائه سریع‌تر و با کیفیت‌تر خدمات به بیماران پذیرش شده از طریق دپارتمان بیماران بین الملل ارائه خدمات در خارج از نوبت‌بندی معمول نیز صورت می‌گیرد.

  بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه از طریق تبلیغات به روش‌های مختلف که مهمترین آن تبلیغ بر رویِ نوع و کیفیتِ خدمات ارائه شده در این بیمارستان است نسبت به جذبِ بیمارانی خارجی اقدام می‌کند در این راستا حضور در اتفاقات مهم داخلی و خارجی در زمینه گردشگری سلامت از جمله شرکت در کنگره ها و بسیاری از نمایشگاه هایی که در کشور برگزار می شود؛ در دستور کار واحد IPD قرار دارد.علاوه بر بالاترین سطح خدمات درمانی، جاذبه‌های تاریخی و طبیعی ایران، بیماران خارجی را برای داشتن یک دوره نقاهت آرام در ایران تشویق می‌کند. استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه به عنوان بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ ایران، نمونه‌های جذابی از این دیدنی‌ها را در دل خود جای داده است .