English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٤ فروردين ١٣٩٨
-->
 •  

  پژوهش هاي باليني به جهت تاثير آنها بر درمان، پيشگيري بيماري ها ، توصيف موارد جديد و نادر، كنترل بيماري هاي شايع منطقه و همچنين امكان انجام مداخلات اثربخش از اهميت بسزایی برخوردار هستند. ليكن موانع متعددي در راستاي به كارگيري ابزار پژوهش و برخورداري جامعه از نتايج آن وجود دارد.

  تلاش جهت توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش  موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیتهای بالقوه بیمارستان ها و اعضا هیئت علمی در بیمارستان هاي آموزشی-درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد.

  بر این اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستانها با هدف ترغیب و توانمند سازی اعضای هیئت علمی و فراهم نمودن تسهیلات مناسب جهت انجام پژوهش در بیمارستان‌های آموزشی تشکیل شده اند.

  در اين راستا پیشنهاد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برای تاسیس واحد توسعه تحقیقات بالینی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) مورد موافقت وزارت متبوع قرار گرفت. واحد توسعه تحقیقات بالینی با تشکیل اولین جلسه در مورخه 13960321 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است. این واحد در محل طبقه همکف سالن اجتماعات واقع در جنب کتابخانه بیمارستان مستقر می باشد.

  اهداف این واحد فراهم نمودن تسهیلات لازم برای انجام پژوهش و ارتقا خدمات پژوهشی برای گروه های مختلف شامل اساتید محترم هیئت علمی، دستیاران تخصصی ،دانشجویان و سایر محققین می باشد.این واحد در نظر دارد با کمک و همراهی اعضاء محترم هیئت علمی بیمارستان، اقدامات موثری را در جهت ساماندهی تحقیقات دانشجویی، پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی بمنظور کاربردی کردن نتایج آنها و تولید علم در قالب مقالات ، سخنرانی ها و روشها و... به مرحله عمل در آورد.