English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ آذر ١٣٩٩
-->
  • سیستم توزیع دارویی و داروخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

    سیستم توزیع دارویی و داروخانه این مرکز شامل سه داروخانه مرکزی، اورژانس و داروخانه تخصصی و انبار تجهیزات پزشکی مصرفی می باشد که داروخانه اورژانس به صورت شبانه روزی برای بیماران سرویس دهی می نماید . همچنین داروهای شیمی درمانی و داروهای تخصصی پیوند کلیه نیز درمحل داروخانه تخصصی برای بیماران توزیع می گردد .

    محل فیزیکی داروخانه تخصصی : درمانگاه تخصصی -طبقه همکف- تلفن تماس : 31988485-044

    محل فیزیکی داروخانه مرکزی : ساختمان بخشهای بستری - طبقه اول - تلفن تماس :31988284-044

    محل فیزیکی داروخانه اورژانس :  ساختمان بخشهای بستری - طبقه همکف- تلفن تماس :31988315-044