English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ آذر ١٣٩٩
-->

 • UMSU          "Urmia Medical Science University

  NS                 "Neurosurgery

  دکتر فیروز صالح پور

  متخصص جراحی مغز و اعصاب

   مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب

   

  ازسال 1393 و بعد از تصویب و اجرای برنامه توام سازی آموزش دستیاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و تبریز ، دکتر فیروز صالح پور استاد جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان مدیر گروه بخش جراحی مغز و اعصاب ارومیه مشغول به فعالیت می باشند .