English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٦ مرداد ١٤٠٠
-->

 • UMSU          "Urmia Medical Science University

  NS                 "Neurosurgery

  جراحان و اعضای هیات علمی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

  پروفایل مشخصات فردی سمت - مرتبه علمی رزومه
  دکتر فیروز صالح پور مدیر گروه - استاد رزومه
  دکتر جواد آقازاده معاون آموزشی - دانشیار رزومه
  دکتر آیدین کاظم پور معاون پژوهشی گروه - استادیار رزومه
  دکتر امیرعباس قاسمی رئیس بخش - استادیار رزومه
  دکتر فریبا پورفرزان جراح و متخصص مغز و اعصاب رزومه
  دکتر عطا مهدخواه جراح و متخصص مغز و اعصاب - استادیار رزومه
  دکتر امیر رضاخواه جراح و متخصص مغز و اعصاب - استادیار رزومه
    دکتر تهمینه افشاریان جراح و متخصص مغز و اعصاب