English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٥ تير ١٣٩٩
-->
 • پروفایل

  دستیاران (رزیدنت ها )

    دکتر حمید حسین پور رزیدنت ارشد

  مسئول جلسات مورتالیتی - مسئول برگزاری راندهای رزیدنتی

  hamidhosseinpour87a@gmail.com

  دکتر صابر رمضان پور سال چهار

  مسئول تنظیم آموزشی فصلی 

  darsaberramezanpour@gmail.com

   

  دکتر امیر کمالی فر سال سه

  مسئول نیازسنجی آموزشی و تعیین تارگت های آموزشی - عضو کمیته پژوهش گروه

  amirkamalifar@gmail.com


  دکتر مهیار آرمان فر سال سه

  مسئول ثبت روزانه فعالیت های آموزشی و واحد ترجمه منابع علمی

  marmanfar@gmail.com

  دکتر علی موحد سال دو alimovahed.89@gmail.com

  دکتر علی اصغر اصغری سال دو 

  دکتر غلامرضا ودیعی سال یک 

  gholamreza.vadiee@gmail.com

  مسئول  فعالیت گروه جراحی مغز و اعصاب و واحد گسترش و تنوع اعمال جراحی - عضو کمیته پژوهشی

    دکتر محمدزاده سال یک  مسئول واحد جمع آوری و تنظیم دیتابیس بخش
    دکتر پیوند سال یک  
    دکتر ترکان سال یک