English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٦ مرداد ١٤٠٠
-->
  • تماس با بخش جراحی مغز و اعصاب مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه

    ارومیه - مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه - ساختمان بخش های بستری - - طبقه چهارم - بخش جراحی مغز و اعصاب

    منشی آموزش : سمیرا فریدون پور

    31988712-31988713- 044