برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اولین جلسه هیئت رئیسه سال 1403 مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه برگزار گردید

اولین جلسه هیئت رئیسه سال 1403

روز یکشنبه مورخ 1403/3/6 اولین جلسه هیأت رئیسه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال1403 برگزار شد.

هدف از برگزاری جلسات هیئت رئیسه مطرح نمودن مسائل و مشکلات بیمارستان و ارائه راهکار جهت حل آنها می باشد.

در این جلسه اعضاء پس از پیگیری موضوعات جلسه قبلی در خصوص موضوعات ارائه شده این جلسه  تبادل نظر کردند.

 

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

تنظیمات قالب