برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول رادیولوژی اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه منصوب گردید

انتصاب مسئول رادیولوژی اورژانس

دکتر امیر اولیایی رضایی مدیر عامل مرکز ، طی حکمی خانم زهرا قلی پور آذری را به عنوان کارشناس مسئول رادیولوژی اورژانس مرکز تعیین و منصوب کرد.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

تنظیمات قالب